2016 - Bioreaktor - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Projekt obejmował:

  • opracowanie koncepcji
  • zaprojektowanie
  • modelowanie 3D
  • wykonanie i instalację

bioreaktora dla celów naukowo - badawczych.